פרופ' זיו רייך

פרופ' זיו רייך, רו"ח

דיקאן בית הספר לביטוח ומרכז תחום החשבונאות
המכללה האקדמית נתניה

פרופ' זיו רייך מרצה בכיר בתחום הכלכלה, חשבונאות המיסים והמימון.
כתב עשרה ספרים בתחום החשבונאות, כלכלה, המיסים והמימון, פרסם מאמרים ומחקרים רבים לחברות פרטיות, ציבוריות וממשלתיות רבות ומופיע בכנסים רבים.

פרופ' זיו רייך כיהן כיו"ר הוועדה לדוחות כספיים בחברת החשמל, כיהן כיו"ר ועדת השקעות בקרן השתלמות לרוקחים, כיהן כיו"ר ועדת השקעות בתמיר פישמן, כיהן כיו"ר ועדת הכספים בחברה הממשלתית לתיירות וכיהן כדירקטור בחברה הממשלתית לפיתוח המקומות הקדושים.

פרופ' זיו רייך כיהן כנשיא איגוד המבקרים הפנימיים בישראל, כיו"ר ועדה ציבורית (משרד האוצר ומשרד התקשורת ועדת רייך) לבחינת נושא תעריפי לתעריפי דואר ישראל ובנק הדואר, כסגן יו"ר הוועדה לפיקוח על המוסדות הפיננסים באגף שוק ההון משרד האוצר, כיהן כחבר בוועדה המייעצת ברשות ניירות ערך בנושא בחינת פעולתן של זירות חלופיות למסחר בניירות ערך בישראל.

פרופ' זיו רייך כיהן כחבר בוועדת הערר לנושאי ארנונה בעיריית תל אביב במעמד המקביל לבית משפט השלום כמו כן מכהן כחבר בבית הדין להגבלים עסקיים בבית המשפט המחוזי בירושלים וכיהן כיו"ר ועדת השקעות בשלמה חברה לביטוח, ומכהן כדירקטור בהכשרה חברה לביטוח ויו"ר וועדת סולבנסי וניהול סיכונים.

פרופ' זיו רייך מכהן כנציג ממשלת ישראל בבית התפוצות ומכהן כיו"ר הוועדה לקשרי אקדמיה מסחר במועצה הלאומית למחקר ופיתוח.

פרופ' זיו רייך משמש כנאמן ובורר מטעם בית המשפט, מומחה מטעם בית המשפט במתן חוות דעת משפטיות למחלוקות כלכליות, ביטוח, פיננסיות וממון. בעל מומחיות חשבונאית, כלכלית ופיננסית. מתן חוות דעת משפטית לעשרות משרדי עורכי דין בוררויות וגישור.

בקרו את פרופ' זיו רייך, רו"ח באתרים הבאים:
זיו רייך פרופ' זיו רייך ספרים והוצאה לאור
זיו רייך פרופ' זיו רייך מבחנים, פתרונות ומצגות
זיו רייך פרופ' זיו רייך -קורות חיים